گیگ پلاس (VDSL)2520 گیگ شش ماهه ۱۶ مگابایت بر ثانیه

18.710.000 

شش ماهه