گیگ پلاس (VDSL)2070 گیگ شش ماهه ۸ مگابایت بر ثانیه

17.310.000 

شش ماهه