گیگ پلاس (VDSL)1260 گیگ سه ماهه ۱۶ مگابایت بر ثانیه

9.640.000 

سه ماهه