گیگ پلاس (VDSL)1110 گیگ شش ماهه ۴ مگابایت بر ثانیه

11.850.000 

شش ماهه