استاندارد تانوما (FTTH)960 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

9.780.000 

یکساله