استاندارد تانوما (FTTH)960 گیگ یکساله ۲۰ مگابایت بر ثانیه

14.950.000 

یکساله