استاندارد تانوما (FTTH)6000 گیگ یکساله ۵۰ مگابایت بر ثانیه

35.710.000 

یکساله