استاندارد تانوما (FTTH)2100 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

16.880.000 

یکساله