استاندارد تانوما (FTTH)1920 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

18.750.000 

یکساله