استاندارد تانوما (FTTH)1680 گیگ یکساله ۲۰ مگابایت بر ثانیه

17.850.000 

یکساله