استاندارد تانوما (FTTH)1440 گیگ یکساله ۳۰ مگابایت بر ثانیه

16.740.000 

یکساله