جشواره فیبر در خانه تانوما (FTTH)960 گیگ یکساله ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه (کابل کشی رایگان و مودم تخفیف دار)

37.100.000 

یکساله