جشواره فیبر در خانه تانوما (FTTH)750 گیگ سه ماهه ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه ( ویژه مشترکین کابل کشی شده )

4.800.000 

سه ماهه