جشواره فیبر در خانه تانوما (FTTH)540 گیگ یکساله ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه (کابل کشی رایگان و مودم تخفیف دار)

19.000.000 

یکساله