جشواره فیبر در خانه تانوما (FTTH)480 گیگ شش ماهه ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه (کابل کشی رایگان )

12.250.000 

شش ماهه