جشواره فیبر در خانه تانوما (FTTH)420 گیگ سه ماهه ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه ( ویژه مشترکین کابل کشی شده )

3.900.000 

سه ماهه