جشواره فیبر در خانه تانوما (FTTH)1680 گیگ یکساله ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه (کابل کشی رایگان )

18.540.000 

یکساله