سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۷۲۰ گیگ شش ماهه سرعت 16Mb/s

5.820.000 

720

توضیحات

نحوه پرداخت: پس پرداخت

نحوه شارژ: ترافیک سرویس به صورت ماهیانه شارژ می گردد.

مالیات: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و بر روی قبض تلفن اعمال می شود.