سرویس ADSL استاندارد کم حجم ۲۶۴ گیگ یکساله سرعت 3Mb/s

5.190.000 

264

توضیحات

نحوه پرداخت: پس پرداخت

نحوه شارژ: ترافیک سرویس به صورت ماهیانه شارژ می گردد.

مالیات: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و بر روی قبض تلفن اعمال می شود.