سرویس ADSL گیگ پلاس ۱۰۳۵ گیگ سه ماهه سرعت 8Mb/s

8.920.000 

1035

توضیحات

نحوه پرداخت: پس پرداخت

نحوه شارژ: ترافیک سرویس به صورت ماهیانه شارژ می گردد.

مالیات: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد می باشد و بر روی قبض تلفن اعمال می شود.