• زبان:
        
  • info@yahoo.com
  • تلفن تماس: 05131502000

می توانید جهت خرید و شارژ مجدد ADSL شرکت مخابرات با یکی از روش های زیر اقدام نمایید :

1- از طریق سایت

2- از طریق تماس با شمار تلفن درج شده در سایت

3- خرید آفلاین از طریق کد USSD با شماره #512020*780* 

4- تماس کارشناسان فروش کنسرسیوم اینترنت مخابرات با مشتریان

باشگاه مشتریان